Invitasjon til omvisning og foredrag – Sivilforsvarsanlegget på Aronsløkka

Sivilforsvaret Buskerud og NROF Drammen inviterer medlemmer i NROF avd. Drammen, Kongsberg og Ringerike til foredrag og omvisning i Sivilforsvarsanlegget på Aronsløkka i Drammen

ONSDAG 20. februar 2019 kl. 18.00

Oppmøte på p-plassen foran anlegget senest kl. 17.50.

 

Tema for foredraget er Sivilforsvaret og samarbeid ut mot Totalforsvaret og blir holdt av fungerende distriktssjef Buskerud sivilforsvardistrikt Thrine T. Carlsen.

 

Adressen er Kristian Brenners vei 150 (GPS adresse 141), nabo til Aron skianlegg.

Ved mye snø eller mange påmeldte kan man parkere på p-plassen til Aron skianlegg.

Påmelding sendes til drammen@nrof.no og må være registrert hos oss senest fredag 15. februar.

NB! Det er ikke mobiltelefondekning inne i anlegget..

Enkel bevertning.

Antrekk sivilt.

Vi håper dere har anledning til å komme.