Instruks for skyting og skytebaneledere

Organisasjon

Styret – Har overordnet ansvar for alle avdelingens aktiviteter. Delegerer ansvar til:

Skyteleder – Har ansvar for at avdelingens skyteaktiviteter blir gjennomført ihht. til gjeldende lover og regler. Har ansvar for utdanning av avdelingens skyttere og skytebaneledere. Delegerer ansvar til:

Skytebaneleder (standplassleder) – Har ansvar for gjennomføring av tildelte skyteaktiviteter på gitte baner.

Skytter – Har ansvar for å følge lover og regler og å innordne seg etter gitte ordre og forordninger.

Forutsetninger for gjennomføring av skyteaktiviteter

Det skal utarbeides eget ID-kort for styremedlemmer, skyteleder, skytebaneledere mm. Dette kortet skal, sammen med gyldig medlemskort i NROF og gyldig offentlig ID, gi tillitspersonen aktverdig grunn til å oppbevare, transportere og håndtere avdelingens våpen og ammunisjon, herunder lånte våpen fra Forsvaret og militær ammunisjon, samt myndighet til å ha ansvar for gjennomføring skyteaktiviteter innenfor NROFs programmer.

Forutsetninger for bruk av avdelingens ammunisjon

For at avdelingens aktiviteter innen skyting skal kunne gjennomføres ble det i 2019 innført en egenandel pr. skyting for de skyttere som fikk av avdelingens ammunisjon på skytingene. Vi ser at det er behov for å øke egenandelen for å nå ambisjonen i aktivitetsplanen. De nye satsene er slik:

9×19 mm             –              kr. 100,- / skytter som får utdelt ammunisjon (uansett antall)

5,56x45mm        –              kr. 200,- / skytter som får utdelt ammunisjon (uansett antall)

7,62x51mm        –              kr. 250,- / skytter som får utdelt ammunisjon (uansett antall)

Ikke forbrukt ammunisjon SKAL leveres tilbake. Det refunderes IKKE for disse skuddene.

Betaling skjer enten kontakt eller via Vipps. Vipps-kvittering skal forevises FØR utdeling av ammunisjon.

Forutsetninger for å delta på skytinger

En økende andel skyttere med stort sprik i ferdigheter gjør at avdelingen nå er nødt til å skille treningene på nivå slik at alle medlemmer får trening tilpasset sin kompetanse.

«Skytetrening ALLE nivåer» – her kan alle skyttere delta, og treningene vil stort sett være enkle tabeller med innslag av nivå 2 mesterskapsprogram ifm. Årscup.

«Skytetrening Nivå 2» – her kan nivå 2 og nivå 3 skyttere delta, samt utpekte nivå 1 skyttere som har utvist god kompetanse. Det skytes minimum nivå 2 mesterskapsprogram og Årscup.

«Skytetrening Nivå 3» – her kan nivå 3 skyttere delta, samt utpekte nivå 2 skyttere som har utvist god kompetanse. Dette er skyting for viderekommende skyttere.

Skytebaneledere har myndighet til å bortvise skyttere som ikke er skikket til å delta.

På ditt medlemskort er det påtegnet hvilket skytter-nivå du har.

Uansett nivå gjelder følgende for ALLE skyttere:

Skyting med våpen du har med selv – våpenkort SKAL forevises FØR skyting begynner

Alle skyttere SKAL meldes på via Min Side senest kl 12. skytedagen

Tilfeldige skyttere som møter opp på trening skal identifisere seg og være medlem i NROF, eller være «godkjent» av kjent medlem som selv deltar.

Skytebanelederen har myndighet til å godkjenne eller avvise enhver skytter på standplass uansett grunn! Dette går på vår alles sikkerhet..

Våpenreglene

  1. Behandle alltid alle våpen som om de er ladd
  2. Pek eller sikt aldri på noe du ikke er beredt til å bekjempe (unntatt på instruktørs ordre)
  3. Avsikre våpen først i det øyeblikk våpenet rettes mot målet
  4. Hold fingeren av avtrekkeren til siktene er på målet og du har til hensikt å skyte
  5. Kjenn ditt mål – hva som er rundt, foran og bak det

Vis god våpenkultur!

Vedtatt av styret 10. februar 2020