Innkalling til årsmøte

Innkalling til Årsmøte

 

Tid og sted: tirsdag 22. februar kl. 19.00 på Heimevernshuset, Musøya 15, Drammen

SAKLISTE:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Årsberetning
  4. Innkomne saker/vedtektsendringer
  5. Regnskap
  6. Forslag til neste års budsjett
  7. Valg
  8. Årsmøtet heves

Årsmøtedokumenter blir sendt ut i separat epost.

Eventuelle andre saker som ønskes fremmet og behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før møtet, 15. februar, via: drammen@nrof.no.

Vi starter kl 1830 med pølser og drikke.

 

Det blir utdelt pokaler og hedersbevisninger.

 

Vel møtt!