Idrettsmerkeprøve 11. mai

Det ble gjennomført idrettsmerkeprøve 11. mai på HV-huset med følgende resultater:

 

 

 

 

Hans-Johnny ligger meget godt an til oppnådd Idrettsmerke for 2022. Nils har litt å strekke seg etter..

Ny prøve vil gjennomføres i juni, så her er det bare å bli med!