Idrettsgruppa informerer – NROF-kruset

Styret har fått henvendelser vedr NROF-kruset og organisering av aktiviteter slik at medlemmer kan opparbeide seg poeng.

Vi har utarbeidet en årsplan som vi vil lage aktiviteter til, så langt det lar seg gjøre, nå i 2019, og innarbeide for 2020 og fremover.

Ved deltagelse på aktiviteter i de respektive månedene kan medlemmer opparbeide seg nok poeng til å få kruset!

Følg med her for videre informasjon…