Idrettsgruppa

Idrettsgruppa har som fokus å tilby aktiviteter innen tradisjonelle militære idrettsaktiviteter som f.eks. feltsport, marsjmerkeprøve ol., i tillegg til annen allsidig trening og sosial hygge.

Gruppa samarbeider med NVIO avd. Drammen og Omegn.