Hendelser i det siste

Det har vært noen hendelser i avdelingen i det siste som det er verdt å skrive noen ord om.

 

Endelig!!

Kpt. Håkon Thoresen (R) fikk endelig sitt NROF krus

NROF kruset for 2017 ble endelig tildelt kpt. Håkon Thoresen (R)!

Kruset ankom avdelingen og forsvant like fort på mystisk vis før vi fikk mulighet til å dele det ut. Vi gravde dypt i egen lomme og fikk skaffet til veie et nytt krus som ble overrakt på skytekvelden 13. juni.

Håkon er en allsidig og aktiv mann som i alle år mest sannsynlig har oppnådd nok poeng til å ha fått kruset, men han har aldri rapportert det inn før nå i 2017.

Vi gratulerer!

I tillegg gratulerer vi fen. Per Kjus (R) og maj. Tom Sletner (R) for oppnådd poeng til kruset. For hvilken gang har vi i skrivende stund ikke oversikt over, men det er ikke få!

 

Nok en flott skytekveld og sikkerhetskurs

Torsdag 13. juni hadde vi nok en bra skytekveld på Reistadbanen, denne gang under kyndig ledelse av lt. Myhra. Alle avdelingens lånevåpen ble benyttet og det var gøy å se nye skyttere på plass etter sikkerhetskurset 6. juni på samme bane.

Skytekveld 13. juni 2019
To tyskere og en amerikaner, HK MR223 og Mauser K98 mot Smith & Wesson M&P-15

 

Normandie

Avdelingen var godt representert i Normandie for markeringen av 75-årsdagen for invasjonen.

Kpt. Håkon Thoresen (R) bisto i landingssonen under fallskjermdropp som en del av Veteranenes fallskjermklubb og ellers var det et 20-talls av avdelingens medlemmer som i større eller mindre grupper som var tilstede i området.

Avdelingens leder, fen. Nils Hedemark (R) sammen med lt. Morten Andersen (R) og to kamerater, var på tur med to Willys jeeper og ble intervjuet i Forsvarets Forum der nede.

Omaha beach 5. juni 2019
F.v. fen. Nils Hedemark (R), Njål Johnsen, lt. Morten Andersen (R), Geir Andersen