Hedring av ett av de siste norske tidsvitnene fra D-Dagen

Fredag 2. juli hadde NROF avd. Drammen, sammen med NVIO Drammen og omegn, Orlogsforeningen og Drammen Sjømannsforening, gleden av å være æresvakt ved nedsetting av urnen til kapteinløytnant Christen Smith, på familiegraven til Smith-slekten på Strømsgodset kirkegård. Urnen ble satt ned ved siden av graven til hans fetter, løytnant Gabriel «Gib» Smith.

 

En flott seremoni med familien tilstede og Gabriel Smith, sønn av Christen Smith, senket urnen.

 

Christen Smith, født 8.desember 1924, kom sammen med sin far vinteren 1941 over Nordsjøen til Shetland, knapt 16 år gammel. Han kom seg videre til USA og seilte et drøyt år i Nortraship. Han gikk inn i marinen 7. juli 1942 og tjenestegjorde som kadett 2. klasse på jageren HNorMS Glaisdale og deltok under invasjonen i Normandie 6. juni 1944. 23. juni 1944 ble skipet skadet av en undervannsmine og Smith ble overført til Shetland og endte opp på motorlauncher, det vi i dag kjenner som MTB. Her ble han ut krigen og var en del av «Shetlandsbussene» som drev med trafikk av agenter og flyktninger mellom Shetland og Norge. I desember 1945 ble han fenrik etter bestått Sjøkrigsskole. I 1946 ble han ble tildelt krigsmedaljen. Den faste tjenesten i Marinen avsluttet han i 1947, men han fortsatt som vernepliktig løytnant og ble kapteinløytnant i 1955.

Christen Smith døde 25. januar 2021.

 

 

Gabriel «Gib» Smith ble født 20. mars 1921 i Oslo. I august 1942 seilte han og en kamerat en 6 meters seilbåt ut fra Ålesund. Shetland var målet. De kom ut for et kraftig uvær og med brukket mast ble de plukket opp av en britisk destroyer helt nede i den engelske kanal.

Vel i England meldte han seg til tjeneste og kom inn i det norske fallskjermkompaniet. Etter gjennomgått krigsskole ble det commando-trening.

Etter kampene på Walcheren, Nederland, 1. – 8. november 1944 ble No. 5 troop 10. Inter-Allied Commando satt inn ved frontlinjen ved Gertruideberg. Her hadde de patruljeoppdrag over elven Maas. Den norske troppen hadde tapt 21 mann, 4 falne og 17 sårede, på Walcheren og 12. januar 1945 ankom fenrik Gabriel Smith med 12 soldater som erstatning.

Gabriel Smith døde i kamp 14. januar 1945 på Kapelche Veer.

Etter krigen ble hans levninger og krigsgravkors flyttet til familiegraven i Drammen.

 

Et krigsgravkors er uvanlig å se på kirkegårder her i Norge og det var dette som lt. Petter Skatvedt i NROF avd. Drammen ble nysgjerrig på tidlig på 1980 tallet. Han nøstet i historien og siden har NROF avd. Drammen hedret hans minne med blomster og seremoni 8. mai.

Nå er det to krigere å hedre her.