Årsmøte 2020 – fortsatt utsatt

NROF avd. Drammen har tradisjon med å avholde Årsmøte i november og for 2020 hadde vi planlagt torsdag 19.

Grunnet Covid-19 situasjonen besluttet vi på styremøte 3. november å utsette Årsmøte 2020 til torsdag 14. januar 2021 kl. 19.00 på HV-huset.

Vi ser nå oss nødt til å utsette årsmøte til 17. februar og vi ser på muligheten for å avholde årsmøtet som et web-møte på en egnet plattform. Mer informasjon kommer.

 

Gjeldende vedtekter sier: «Ordinært årsmøte holdes innen 15. mars det påfølgende år.», så vi har tiden på vår side foreløpig.

 

For styret

Nils Kr. H. Hedemark

Leder