Antennemontering – Sambandsgruppa

I disse mai-dager blir det foretatt montering av VHF og HF antenner på HV-huset, slik at sambandsgruppas «hule» blir permanent operativ.

Gruppa er aktiv med både fysiske møter på HV-huset og møter over samband for planlegging og koordinering av aktiviteter.