Aktivitetsplan og påmeldingsrutiner

Aktivitetsplan i listevisning finner du her (lenke). Vi vil tilstrebe å holde denne ajour.

NB! Husk at for skyteaktivitetene er det alltid informasjonen du finner på «Min side» (se under) som er gjeldende!

For HV-huset har vi opprettet en kalender hvor vil legger inn alt som skjer på huset.

For å melde deg på våre skyteaktiviteter må du gå inn på «Min side» (lenke), og klikke «Meld på» på den/de aktivitetene du vil bli med på.

Hvordan du melder deg på skyteaktivitetene er litt omstendelig de første gangene, så vi har laget en liten veiledning som du finner her (lenke)

For påmelding til foredrag kan du enten sende en epost til drammen@nrof.no eller klikke «Skal» på arrangementet på Facebooksiden (lenke) vår.

Husk at aktivitetsplanen er en plan over ønsket aktivitet i avdelingen. Vi kan ikke garantere at alt vil bli gjennomført, men vi skal prøve så godt vi kan!