Aktivitetsplan og påmeldingsrutiner

Aktivitetsplan i listevisning finner du her (lenke). Vi vil tilstrebe å holde denne ajour.

NB! Husk at for skyteaktivitetene er det alltid informasjonen du finner i medlemsregisteret – påmeldinger (se under) som er gjeldende!

For HV-huset har vi opprettet en kalender hvor vil legger inn alt som skjer på huset.

For å melde deg på våre skyteaktiviteter må du gå inn i det nye medlemsregisteret og under «Påmeldinger» finner du aktivitetene. Klikk deg inn på aktiviteten og «Meld på».

Husk at aktivitetsplanen er en plan over ønsket aktivitet i avdelingen. Vi kan ikke garantere at alt vil bli gjennomført, men vi skal prøve så godt vi kan!