Administrativt

Styret i NROF avdeling Drammen for 2020 er

Verv Navn Tlf
1 Leder / Økonomi Fen Nils Kristian Hoftun Hedemark 957 43 203
2 Nestleder Sjt Inge Rufsholm
3 Styremedlem / Sekretær Sjt Hans Johnny Medrud 984 18 788
4 Styremedlem / Økonomi / nestleder skyting KptLt Thor Christoffersen
5 Styremedlem / gruppeleder Skyting Lt Audun Mellesmo 906 00 792
6 Styremedlem Kpt Tom-Erik Svendsen 928 91 552
7 Varamedlem Fen Petter A. Skatvedt 970 15 021
8 Varamedlem / gruppeleder Samband O.Sjt. Ole Myhra 902 09 730

Andre verv som ikke er i styret

10 Intendant Sjt Hans Selvær 466 74 575
11 Rustmester

Vedtekter for avdelingen vedtatt på Årsmøtet 2019 finner du her (lenke)