Administrativt

Styret i NROF avdeling Drammen for 2020 er

Verv Navn Tlf
1 Leder / Økonomi Fen Nils Kristian Hoftun Hedemark 957 43 203
2 Nestleder Sjt Hans Johnny Medrud 984 18 788
3 Styremedlem / Sekretær / nestleder skyting KptLt Thor Christoffersen
4 Styremedlem / Økonomi Kpt Tom-Erik Svendsen 928 91 552
5 Styremedlem / gruppeleder Skyting Fen Petter A. Skatvedt 970 15 021
6 Styremedlem Tor Armand Larsen
7 Varamedlem Lt Audun Mellesmo 906 00 792
8 Varamedlem / gruppeleder Samband O.Sjt. Ole Myhra 902 09 730

Andre verv som ikke er i styret

10 Intendant Sjt Hans Selvær 466 74 575
11 Rustmester

Vedtekter for avdelingen vedtatt på Årsmøtet 2019 finner du her (lenke)