Administrativt

Styret i NROF avd. Drammen er i 2019 slik

 

Verv Navn Tlf
Leder Nils Kristian Hedemark 957 43 203
Nestleder Inge Rufsholm 971 21 371
Sekretær Rune Michaelsen 905 83 396
Kasserer Hans Johnny Medrud 984 18 788
Styremedlem – gruppeleder samband Ole Myhra 902 09 730
Styremedlem – gruppeleder skyting Audun Mellesmo 906 00 792
Styre- / varamedlem Tomas Huseby 975 38 105
Styre- / varamedlem Tom-Erik Svendsen 928 91 552
Varamedlem Erik Johansen 922 97 773
Intendant (ikke styremedlem) Hans Selvær 466 74 575
Rustmester (ikke styremedlem) Petter Skatvedt 414 70 306