Orienteringer fra Landsmøtet

NROF var så heldige å få tre gode presentasjoner under Landsmøtet 2022.

Knut Storberget orienterte om forsvarskommisjonens arbeid.

Generalløytnant (r) Arne Bård Dalhaug holdt en god presentasjon av konflikten i Ukraina, med både et historisk bakteppe og tanker om hvordan krigen kan påvirke fremover.

Sjef J5/Planavdelingen Forsvarsstab, flaggkommandør Bjørn-Erik Marthinsen, orienterte om Forsvarets status.