Operasjon Interflex

Forsvaret bidrar med å trene ukrainske reservister i England, gjennom operasjon Interflex.

Les mer på Forsvarets nettsider

Heimevernet leder det norske oppdraget med å trene opp ukrainske soldater i Storbritannia. Operasjon Interflex er et britisk initiativ som bidrar til styrkeoppbygging i Ukraina gjennom opptrening av ukrainske soldater. I løpet av fem intensive uker får de ukrainske soldatene en utdanning som skal gjøre dem bedre i stand til å forsvare landet sitt.

Det første norske bidraget, bestående av en styrkesjef fra Heimevernet og Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord, reiste til Storbritannia i begynnelsen av oktober for å starte forberedelser og koordinering med samarbeidspartnere. Denne kontingenten avsluttes i slutten av november. Forsvaret planlegger for ytterligere to kontingenter i første halvår 2023.

Forsvaret søker nå motiverte HV-soldater som frivillig vil la seg verve til et meningsfylt, givende og viktig oppdrag. Forsvaret ønsker primært å rekruttere motiverte og kompetente soldater og befal fra Heimevernets styrkestruktur.

 

Kompetanse og krav til søkere, og ikke minst selve søknadsmuligheten, finner du på forsvaret.no gjennom lenken ovenfor.

Stillinger

Forsvaret søker primært personell som kan være instruktører, men også de som kan bekle stillinger som offiserer og spesialistbefal. Det skal tilsettes i følgende stillinger:

  • Troppssjefer (OF 1+)
  • Troppssersjanter (OR 6)
  • Instruktører (OR 2-4)
  • Adm.ass (OR 2-4)
  • Kompaniadj. (OR 2-4