Uniformsbruk

NROFs formål er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret og vedlikeholder reservens kompetanse. Dette forutsetter samhold, lagfølelse og at medlemmene identifiserer seg med Forsvaret.

NROF har ikke egne uniformer, men benytter Forsvarets uniform i forbindelse med enkelte aktiviteter. Bruk av militær uniform medfører plikter og rettigheter for den som bærer den og er derfor underlagt retningslinjer og bestemmelser som fastsettes av Forsvaret.

Forsvaret innførte nye uniformsbestemmelser i sommer. Målet med dem er å sikre at uniformen, og personen som bærer uniformen, fremstår som representativ og korrekt. Disse bestemmelsene har kommet fordi Forsvaret de siste årene har sett uniformsbruk som ikke er i henhold til bestemmelsene. Det er viktig å huske på at bæring av uniform gir en offisiell status og medfører forpliktelser. Det innføres derfor nå en strammere holdning til bruk av uniform enn tidligere. Det er viktig å vite at dette gjelder alle som ønsker å bruke uniform, også NROF-medlemmer.

Det er derfor viktig at NROFs medlemmer er oppdatert og har lest uniformsdirektivet til NROF.

1. juli 2018 trådde en ny bestemmelse om uniformer i Forsvaret i kraft. Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon om Forsvarets uniformsbruk og uniformsreglement.