Nyhetsbrev september

I nyhetsbrevet fra september kan du blant annet lese mer om NROFs møte med sjef HV, som understreket  at hun etter vedtektsendringer og navneendring ser NROF som en mer
relevant samarbeidspartner for HV, ettersom alle i HVs styrkestruktur nå kan være
medlemmer i NROF.

Nyhetsbrevet informerer også om et nytt medlemsregister og om kommende aktiviteter.