Nyhetsbrev november

I nyhetsbrevet for november kan du lese siste nytt om materiellanskaffelser i Forbundet. Her er en stor del av Aimpoint-siktene nå på vei ut.

Nyhetsbrevet informerer også om siste møte i forbundsstyret, som ble avholdt den 26. november. Blant annet ble innspill til forsvarskommisjonen diskutert, mens oppdatert skytereglement ble besluttet iverksatt fra årsskiftet.

Nyhetsbrevet finner du her (.PDF)