Ny våpenlov

Den nye våpenloven er i dag (torsdag 8. mars) til behandling i Stortinget.

NROF deltok i høringen i Justiskomitéen tidligere i vinter og Forbundet har blitt hørt på viktige punkter.

Komitéen sier i sin innstilling om halvautomatiske rifler at «det åpnes likevel på strenge vilkår for at sportsskyttere og andre aktive skyttere i for eksempel Norske Reserve Offiserers Forbund (NROF) kan få særskilt tillatelse til å erve og ha slike våpen».

Våpenloven ble enstemmig vedtatt og skal videre behandles i Stortinget på et senere tidspunkt.

Justiskomitéens merknader kan du lese i sin helhet her.