Ny utgave av Håndboka publisert

NROFs håndbok er ferdig revidert og godkjent.

Håndbok for Norsk Reservistforbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse for Forbundets virksomhet, og å bidra til å forenkle driften av avdelinger og sentrale ledd.

I tillegg til å beskrive NROFs organisasjon og virksomhet, inneholder boken viktige vedtekter, direktiver og retningslinjer.

Håndboken finner du ved å logge på «Min side», og navigere deg til mappen «NROFs oppslagsverk» i biblioteket.