Ny generalsekretær

Fra Forsvaret til reservistene

Generalløytnant Erik Gustavson går fra jobben som sjef for Forsvarsstaben til stillingen som generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF).

Gustavson har vært sjef for Forsvarsstaben siden 2014. Om den nye stillingen sier han at han vil ha stor interesse av å bidra til å videreutvikle reservistordningen til det beste for den enkelte reservist og for Forsvaret.

– Jeg ser frem til å bidra til å videreutvikle NROF i den spennende tiden vi har foran oss og se hvordan vi kan «fange» reservisten inn i fremtidens forsvar. I Forsvaret i dag ser vi at personellet på enkelte områder strekkes langt. Det vil derfor være naturlig for meg, i stillingen som generalsekretær i NROF, å se på hvordan reservisten kan brukes på en bedre måte enn i dag, sier Gustavson.

Gustavson sier han er vant til å jobbe i krysningsfeltet mellom sterke selvstendige sjefer, politiske føringer og arbeidstakerorganisasjoner. I tillegg har han vært engasjert som trener og leder i idrett i mange år.

Foto: Privat

NROFs president, Jørn Buø, er svært fornøyd med at Erik Gustavson takket ja til jobben.

– Erik har en unik erfaring, stor strategiske innsikt og et unikt nettverk i forsvarssektoren og vi er veldig glade for at Erik har takket ja til stillingen som generalsekretær i NROF. Han vil få det viktige arbeidet med å ta NROF frem mot 2030 i en spennende og utfordrende tid med ny langtidsplan og økende interesse for reservistenes potensiale i styrkingen av Forsvaret, sier Buø.

Gustavson tar over stillingen etter Jørgen Berggrav, som slutter i sin åremålsstilling etter nær åtte år i NROF. Den nye generalsekretæren er opprinnelig luftvernartillerist, bor på Jessheim med sin kone og har to voksne barn.

Erik Gustavson tiltrer 1. september.

_________

For mer informasjon, kontakt:

President Jørn Buø, tlf. 918 75 684
Erik Gustavson, tlf. 474 83 706