Ny Afghanistan-undersøkelse

Åtte år etter forrige undersøkelse, skal Forsvaret på nytt undersøke hvordan det står til med Afghanistanveteranene våre. Det er ca. 9000 soldater som har vært i Afghanistan i tiden 2001 til 2019 og alle disse vil bli invitert til å svare på undersøkelsen som har arbeidstittelen «Spørreundersøkelse om erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan».

-Vi ser for oss at undersøkelsen er klar for utsendelse sent i 2019 eller tidlig i 2020, sier prosjektleder Hans Jakob Bøe hos Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (som ligger under FSAN).

Veteranorganisasjonene (NVIO, SIOPS og NROF) var i dag i det første møtet i referansegruppen hvor blant annet innspill til spørsmålsformuleringer stod på agendaen. Alle Afghanistanveteraner oppfordres til å delta i undersøkelse – husk at ditt bidrag er viktig i den store sammenhengen!

Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.