Ny generalsekretær

Generalsekretæren er forbundets daglige leder og har ansvaret for forbundets mange aktiviteter. Hans/hennes oppgaver er å utvikle spennende og ettertraktede tilbud for forbundets medlemmer. Generalsekretæren bør videre være vel kjent med- og i Forsvaret, samt sørge for oppfølging av de behov Forsvaret måtte ønske av en frivillig organisasjon bestående av reservister med viktig kompetanse.

Generalsekretæren rapporterer til NROFs forbundsstyre.

Hovedarbeidsområder

• Daglig drift og ledelse av sekretariatet, herunder personellansvar, prosjekt-, økonomi og plan- og budsjettarbeid
• Strategiutvikling for forbundet
• Oppfølging av forbundets 57 avdelinger
• Ansvarlig redaktør for Pro Patria og nærmeste overordnede til redaktøren
• Samarbeid med Forsvarsdepartementets ledelse, Forsvarets ledelse og tilhørende organisasjon
• Kontakt med samarbeidende organisasjoner nasjonalt og internasjonalt

Egenskaper

• Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
• Særlig interesse for reservistens kompetanseutvikling og plass i totalforsvaret
• Kontaktskapende
• Evne til å kommunisere, delegere, motivere og inspirere
• Evne til å representere og markedsføre NROF både sentralt og lokalt
• Utadvendt, fleksibel, initiativrik og beslutningssterk

Kvalifikasjoner

• Høyere militær og/eller sivil utdannelse
• Ledererfaring
• God kjennskap til Forsvarssektorens organisasjon
• Erfaring fra stabsarbeid
• Internasjonal erfaring

Det tilbys en åremålskontrakt på fire år, med mulighet til forlengelse. Søknad med CV og annen aktuell dokumentasjon sendes til camilla.brisa@sekr-nrof.no senest 14. mars.

Tiltredelse 1. august eller etter nærmere avtale. Det må påregnes en del kvelds-, helge- og reisevirksomhet. Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

NROF er samlokalisert på Akershus festning sammen med andre forsvarsrelaterte organisasjoner.

Spørsmål kan rettes til president Jørn Buø, tlf. 918 75 684 eller generalsekretær Jørgen Berggrav, tlf. 22 47 82 41 eller 916 95 058.

Om Norske Reserveoffiserers Forbund

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Det er 57 lokale avdelinger og ca. 7000 medlemmer. Våre medlemmer er befal og vervede fra alle forsvarsgrener, samt annet personell som har kontrakt med Forsvaret.
NROFs formål er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder reservens kompetanse og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Videre ønsker NROF å støtte Forsvaret gjennom å bidra til at reserven brukes som aktiv ressurs for Forsvaret, og ved å ivareta reservistenes interesser.