NROF møtte Storberget

Forbundets president Jørn Buø møtte i går ettermiddag lederen for forsvarskommisjonen, statsforvalter Knut Storberget.

Møtet bestod av en fellesdel hvor Storberget orienterte om mandat og arbeidsform. Han vektla både åpenhet, debatt og at kommisjonen ville innhente innspill bredt eksternt både nasjonalt og internasjonalt. Videre fokuserte Storberget både på Stats- og samfunnssikkerhet og sammenhengen mellom disse. Betydning av forsvar og sikkerhet i det digitale rom ble også poengtert. Den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen er også en viktig og dynamisk ramme for arbeidet.

President Buø fikk også snakket alene med Storberget hvor tematikken reservister,  reservistkonsept og forsvarsvilje ble diskutert. NROF ble invitert til å komme med konkrete innspill og dialog med  forsvarskommisjonen.