NROF endrer navn

Den 31. august ble det avholdt et ekstraordinært landsmøte hvor navneendring var på agendaen.

I tråd med Forbundets tidligere vedtak om å være et Forbund for alle reservister, ble det besluttet å endre navnet til Norsk Reservistforbund. Forbundet vil beholde NROF som forkortelse.

President Jørn Buø la frem forbundsstyrets forslag til navnet som ble vedtatt, og er fornøyd med vedtaket. Han vektlegger likevel at han setter stor pris på engasjementet fra avdelingene som hadde andre forslag, og sa i sin avslutning av møtet at det fremkom mange gode argumenter som vil bli tatt med i forbundets videre arbeid.