Nordisk reservistseminar

Lørdag 28. oktober inviterte NROF våre nordiske søsterorganisasjoner til et nordisk reservistseminar på Akershus festning.

Seminaret bestod av en presentasjon av de nordiske lands reservistordninger, før det etter en enkel lunsj ble åpnet for spørsmål fra fremmøtte tilskuere.

I denne videoen kan du høre representanter for de fire nordiske lands reservistorganisasjoner gi sine presentasjoner.

Reservofficersorganisationerna i Danmark, Finland, Norge och Sverige avhöll 27 – 28 OKT 2023 möte i det gemensamma samarbetsorganet “Nordisk Presidium” (NP), bestående av bl.a. ordförande från Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD), Norsk Reservistforbund (NROF), Finlands Reservofficersförbund (FROF) och Sveriges Reservofficerare (SVEROF). Syftet med NP är bl.a. att informera om de enskilda ländernas reservistsystem och utväxla erfarenheter vad angår reservisternas utbildnings-, tjänst- och karriärmässiga förhållanden.

I förhållande till de enskilda organisationers medlemmar, diskuterade Nordisk Presidium bl.a. följande:

Gemensamma Nordiska Reservist Aktiviteter

Medlemsaktiviteter, som de enskilda organisationer från år till år planerar, och som är “öppna”, ställs till förfogande för de övriga organisationers medlemmar enligt invitation. Invitationen specificerar antal deltagare samt de närmare praktiska förhållanden (inkl., vad den enskilda deltagaren själv ska betala mv.). De enskilda organisationerna offentliggör/fördelar själv invitationerna till övriga länder samt medverkar till att, de interesserede deltagare utväljs, anmäls mv.

Ökad värnplikt och Reservstyrkor

Finland har konstant upprätthållit ett stort försvar och därmed en markant användning av värnplikt. I orienteringarna från de enskilda organisationerna, är det intrycket, att det grundat utvecklingen i den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet, generellt pekar i riktning åt en markant ökning i antalet värnpliktiga. I anknytning till mötet i Nordisk Presidium, genomförde NROF 28 OKT 2023 ett Nordisk Reservistseminar på Akershus i Oslo, där de fyra nordiska länder presenterade sin struktur för uppställning och användning av personell av reserven. Se <link>.

Kompetent kunskapsbank

Nordisk Presidium besitter därmed en gemensam, uppdaterad insikt i reservistförhållande i Norden, som bildar en del av grunden for dels de enskilda organisationers nationala aktioner vad angår rådgivning av försvarsmyndigheterna, den ministeriella nivån samt den lagstiftande församlingen, och dels rådgivning på NATO-nivå.

Rådgivning NATO

I perioden 2024-2026 övertar de Nordiska länderna gemensamt presidentskapet för CIOR, som är en internationell sammanslutning av reservistorganisationer för 34 nationer i eller med anknytning till NATO. Med NATO’s planer för trupp ökningar får man anta att NATO får behov för att medlemsländerna ökar deras reservstyrkor och förmåga till uppställning av militära mobiliseringskapaciteter. Nordisk Presidium avser i den sammanhang att agera aktivt med hänsyn till att peka på möjligheter och best-practise lösningar för uppställning, utbildning och användning av reservister och enheter bemannat med reservister.

NROFs president Jørn Buø under sin presentasjon av NROF og norske forhold