Informasjon

NROF Avd. Tromsø og Omegn har som mål å være et sted hvor tjenestegjørende befal og mannskaper kan trene militærfaglige ferdigheter mellom tjenesteperioder.

Vårt hovedfokus ligger på områdene:

  • Militærfag, kompetanse og ferdigheter
  • Skyting
  • Trening og Militær Idrett

Innmelding gjøres via NROFs innmeldingsskjema
Andre henvendelser kan sendes via epost til: tromso@nrof.no