Styret i Avdeling Sør-Helgeland

Avdeling Sør-Helgeland ble etablert i 1983.

Vi kan kontakter på våres mail adresse: sor-helgeland@nrof.no eller ved å ta kontakt med en i styret.

Styret idag, består av følgende:

Formann
Hans-Petter Pedersen
Laukholmveien 6a
8904 Brønnøysund
Tlf. 977 38 247

Kasserer
Kurt-Erik Olsen
Tlf. 992 85 477

Styremedlem
Kurt Fagerland
Tlf. 958 36 604

Styremedlem
Per Henrik Kistelfjord
Tlf. 481 43 352