Sjøberg Marsjen

Avdeling Sør-Helgeland er driver av Sjøberg Marsjen

Sjøbergmarsjen ble startet i 1984 av Avd. Sør-Helgeland til minne om Kaptein Sjøberg v/ Kompani Linges sitt oppdrag og hendelser ifra
Krigens dager i Lomsdal Vistn område.

Vil gjerne gi en stor takk til sponsor og støttespillere, som gjør marsjen idag mulig for oss å arrangere.

For påmelding og informasjon, se våres Facebook side: https://www.facebook.com/groups/sjobergmarsjen/

Marsj Leder
Olaf Anton Marken
Tlf. 918 52 671