NROF avd. Salten har etablert Vipps

Vi har nå etablert en Vipps konto, og endret bankkontonummer, slik at vi er rustet for fremtidens betalingsmåter. Detaljene er som følger;

Bankonto: 1506.20.59963
VIPPS nr: 554270
VIPPS Navn: NROF avd. Salten.
Søker du på NROF i VIPPS kommer NROF Avd. Salten først opp av alle lokalavdeling