Innkalling til årsmøtet 2023 i NROF avd. Salten

Innkalling til årsmøtet 2023 i NROF avd. Salten

Årsmøtet 2023

Det innkalles herved til årsmøte 2023 i NROF Salten.

Tid: Torsdag 21 mars kl. 19:00 2023
Sted: Egne lokaler Befalsmessen Bodin Leir

 

Saksliste:

* Konstituering
* Godkjenning innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

 

 • Årsberetning 2023
  * Regnskap 2023
  * Revisjonsberetning
  * Aktiviteter sist år
  * Innkomne forslag
  * Aktivitetsplan 2024
  * Budsjett 2024

 

 • Valg
  * Valg av styre
  * Valg av revisor
  * Valg av aktivitetskomite
  * Valg av valgkomite

 

Frist til å melde inn saker er 17. mars 2024. Meldes til salten@nrof.no

For styret

Günther Meyer
Leder