Innkalling til årsmøtet 2021 i NROF avd. Salten

 

Agenda – Årsmøtet 2021

Det innkalles herved til årsmøte 2021 i NROF Salten.

Tid: Torsdag 31 mars kl. 19:00 2022
Sted: Lokfører Johnsen, Jernbanestasjonen

Saksliste:

*Konstituering
* Godkjenning innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

 • Årsberetning 2021
  * Regnskap 2021
  * Revisjonsberetning
  * Aktiviteter sist år
  * Innkomne forslag
  * Aktivitetsplan 2021
  * Budsjett 2021
 • Valg
  * Valg av styre
  * Valg av revisor
  * Valg av aktivitetskomite
  * Valg av valgkomite

Frist til å melde inn saker er 24. mars 2022. Meldes til salten@nrof.no

Etter årsmøtet vil det bli servert middag på foreningens regning.

Drikke betales av den enkelte. Forutsetningen for å delta på årsmøtet

er betalt årskontingent for 2022

For styret

Günther Meyer
Leder