Bilder fra 40 års jubileumet

GS NROF og Sjef Bodø Flystasjon var blant gjestene
Medlemmene var fornøyde med maten.
Sjef Bodø Flystasjon holdt en tale for de fremmøtte.
NROF`s president Jørn Buø, her ved enden av bordet til høyre, var blant de inviterte gjestene. Han innledet også årsmøtet med et interessant foredrag.