Årsmøte 2022 – Innkalling, Tirsdag 28 mars kl. 19:00 2023

Årsmøtet 2022, endret dato

Det innkalles herved til årsmøte 2022 i NROF Salten.

Tid: Tirsdag 28 mars kl. 19:00 2023
Sted: Egne lokaler Befalsmessen Bodin Leir

Saksliste:

* Konstituering
* Godkjenning innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

 • Årsberetning 2022
  * Regnskap 2022
  * Revisjonsberetning
  * Aktiviteter sist år
  * Innkomne forslag
  * Aktivitetsplan 2023
  * Budsjett 2023
 • Valg
  * Valg av styre
  * Valg av revisor
  * Valg av aktivitetskomite
  * Valg av valgkomite

Frist til å melde inn saker er 24. mars 2023. Meldes til salten@nrof.no

For styret

Günther Meyer
Leder