Årsmøte 2024

Mandag 5. februar ble det avholdt årsmøte i NROF Narvik og omegn.

Referat fra årmøtet ligger her : Årsmøteprotokoll 2024

Det ble valg et nytt styre, og dette består nå av :

Leder – Stig Flattum

Medlem – Sturla Valderaune

Medlem – Thomas Rahkola

Medlem – Erik Murray

Medlem – Mikael Skyflyer Kristiansen

Vara – Rolf Hansen

Vara – Øyvind Jensen

Forøvrig så er Rolf Hansen nå leder av aktivitetskomiten