Aktivitetsplan for 2022

Etter en langvarig corona-tid, så prøver vi igjen å få litt liv i foreningen. Det er laget en foreløpig plan, men denne vil bli forandret i løpet av året. I planen er det så langt en del ukjente tidspunkter som vi må få komme tilbake til etterhvert som vi får ting på plass.

Aktivitet Måned Dato Tid Sted Påmelding Kontakt
Skytetrening april 16 11.00 Vassåsen skytebane Stig
Vårtreffen 30 09.00 Setermoen skytefelt X Stig
8. mai 8 Narvik
17. mai 17 10.00 Hyldmobautaen Sturla
Styremøte x x UDI Sturla
Årsmøte x x UDI X Sturla
Skytetrening juni x 14.00 Elvegårdsmoen X Stig
Landsmøte 11-12 x Gardermoen Sturla
Skytetrening x x Vassåsen / Gulløymyra X Stig / Rolf
Frist for innsendelse NROF-NM 30
Skytetrening juli x x Vassåsen / Gulløymyra X Stig / Rolf
Skytetrening august x x Elvegårdsmoen X Stig
Skytetrening x x Vassåsen / Gulløymyra X Stig / Rolf
NROF NM i skyting 20 x NROF Haugaland Invitasjon
Skytetrening september x x Elvegårdsmoen X Stig
Skytetrening x x Vassåsen / Gulløymyra x Stig / Rolf
Skytetrening oktober x x Elvegårdsmoen x Stig
Skytetrening x 16.00 Idrettens Hus Rolf
Skytetrening november x 16.00 Idrettens Hus Rolf
Julemøte desember x x x Sturla
Skytetrening x 16.00 Idrettens Hus Rolf

Rolf Hansen : Tlf. 902 31 805. Mail : rolha6@online.noSurla Valderaune : Tlf. 970 87 240. Mail : srva@online.noOffisiell mailadresse : narvik@nrof.no

  • Stig Flattum : Tlf. 906 78 372. Mail : nrof@flattum.net