Velkommen til NROF avd. Midt-Troms

NROF avd. Midt-Troms har følgende kontaktperson:

Lt. (R) Helge Gulbrandsen
Norengveien 22
9310 Sørreisa

Tlf: 465 02 141 E-post: midt-troms@nrof.no