Medlemsmøte om samfunnssikkerhet torsdag 15.des.2022

 

Torsdag 15. desember ble det avholdt medlemsmøte i våre lokaler.

Tema for dagen var samfunnssikkerhet i totalforsvaret. Foredragsholder var Servicesjef / Beredskapsrådgiver Ulla Mariann Myhre fra Rana Kommune.

I forbindelse med krigen i Ukraina, har det meldt seg spørsmål om vår egen sikkerhet og beredskap. I november hadde vi derfor et medlemsmøte hvor  distriktsjef HV- 14  orienterte om den militære beredskapen. For å få en oppfølging på beredskap og samfunnssikkerhet, ble desembermøtet en fortsettelse med tanke på den sivile beredskapen. Myhre ga en  god orientering på hvordan man tenker når det gjelder å ivareta den sivile sikkerheten.

Samtidig får også Norsk Reservistforbund avdeling  Helgeland synligjort seg ovenfor både militære og sivile aktører. Vi er en organisasjon som sitter på mye god sivil og militær kompetanse, som i en gitt situasjon kan bli gripbar i totalforsvaret. Noen vil trekke i grønt, men flertallet utgjør en stor sivil ressurs for totalforsvaret, som vi anser som viktig for myndighetene å kjenne til.

 

Foredragsholder Beredskapsrådgiver Ulla Mariann Myhre fra Rana Kommune.

 

 

Møtedeltagerne fulgte interessert med.

 

Tekst og foto: Ragnar Selnes

 

 

 

SAJ