Framtidig skyting vil foregå på Drevjamoen

HV 14 / Drevjamoen leir har stilt skytterbane til vår disposisjon for all vår skyteaktivitet inntil videre / ut året.

 

Skyting vil derfor foregå på  Drevjamoen til de datoer og klokkeslett beskrevet i vår aktivitetsplan.

 

SAJ