Fra årets landsmøte 2024

I år ble landsmøte i Norsk Reservistforbund avviklet på Quality Arport Hotell, Gardemoen i tiden 1. til 2. juni 2024.

Møtet åpnet med ett minutts stillhet for ofrene i Ukraina og de av våre medlemmer som har gått bort siden  landsmøtet i 2023.

Presidenten Jørn Buø åpnet landsmøte med en orientering om rikets tilstand og selvsagt telegram til vår høye beskytter HM Kong Harald.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, gjestet landsmøtet og holdt en times lang orientering om fremtidsplanene for forsvaret og de store investeringer som står på trappene for alle forsvarsgrener, men spesielt for sjøforsvaret. Men også om de utfordringer vi står ovenfor- ikke minst i forhold til bemanning og det å holde på personellet.  Etter forsvarsministerens gode orientering , var det Kontreadmiral Bjørn- Erik Marthinsen NK FST sin tur med sin orientering  om  status på de utfordringer Forsvaret har i dag.

Men også totalberedskapen var i fokus på dette LM og Hilde Bøhn, DSB ga en meget god orientering om «Totalforsvaret» med fokus på den sivile beredskapen og det arbeidet de gjør.

Programmet for dette LM hadde høyt fokus på forsvaret og totalforsvaret, en ikke uventet dagsorden slik situasjonen er i Europa  dag.

Men som seg hør og bør, ble det også tid til andre tema som blant annet valg av ny president. Jørn Buø gikk ut av forbundsstyret i år og ny president ble Arnfinn VIK.

Etter valgene ble det gruppearbeid med tema strategi og arbeidsprogram som ble presentert og diskutert på dag to.

På dag to ble også innmeldte saker behandlet og en sak som angår innføring av 9 mm karabin førte til en del diskusjon. Resultat ble at forbundsstyrets opprinnelige forslag ble endret slik at forbundsstyret ser på saken på nytt i løpet av 2024, jamfør strategi og arbeidsprogrammets punkt om skyting, og rapporterer tilbake senest ved utgangen av 2024 og inkluderes i årsberetningen for 2024.

Så til slutt var det tid for avslutning og avreise for delegatene fra det ganske land.

 

Tekst: Ragnar Selnes

 

   Avtroppende president Jørn Buø orienterer

Foto: Roy Thorvaldsen ProPatria  

 

Avtroppernde president takker Forsvarsminister Bjørn Arild Gram for fin orientering

Foto: Roy Thorvaldsen ProPatria  

 

 

Nyvalgt president Arnfinn Vik takker for tilliten

Foto: Roy Thorvaldsen ProPatria  

 

 

Nytt styre

Foto: Roy Thorvaldsen ProPatria  

 

 

Festmiddagen

Foto: Roy Thorvaldsen ProPatria  

 

Landsmøtedelegatene

Foto: Roy Thorvaldsen ProPatria  

 

SAJ