Da krigen kom til Hemnesberget. Operasjon «Wildente»(Villand) og operasjon «Rudolf»

Hurtigruteskipet DS NORDNORGE ble tidlig etter angrepet mot Norge beslaglagt av tyskerne i Trondheim.  Onsdag 8.mai 1940 ble ca 180 tyske soldater med utstyr lastet opp i den beslaglagte båten. Torsdag den 9.mai  seilte dampskipet  nordover .  Fredag den 10.mai 1940 ankom DS NORDNORGE Hemnesberget.   Soldatene var østerriske alpejegere fra 2.Bergjegerdivisjon og hadde bl.a. med seg ombord 2 fjellkanoner og 2 marine maskinkanoner på landlavetter.

På Hemnesberget var det da forlagt ca 30 engelske soldater som hadde holdt til i Mo I Rana.  Dette var en sammesatt gruppe med infanterister. Likeledes lå det soldater fra IR 14  på Hemnesberget.

Om kvelden den 10. mai ble det trefninger med døde og sårede på begge sider.  I dag ligger det 8 engelske soldater begravd ved kirka på Hemnesberget, og disse hedres med blomsternedleggelse den 16.mai.

Kransnedleggelse ved UK Major Charlie TURNER fra Scots Guard.

 

 

 

HV 14 s prest Hans Christian HÅLAND( nr 3 fra venstre ) holdt en meget fin tale på engelsk.

 

 

 

Torbjørn Skjæran var lokal arrangør på vegne av Hemnes kommune. Her til høyre i bildet.

 

 

 

Etter bl.a tale ved ordfører Paul Asphaug ble det både  spilt og sunget. Her synger Hemnes mannskor.

 

Etter kransnedleggelsen og taler ved kirkegården ble det servert kaffe og kaker samt holdt foredrag om krigen på Hemnesberget. En plakett ble avduket på Prestengkaia til minne om senkingen av DS NORDNORGE. På bildet under ser vi til venstre vår utmerkede foredragsholder og leder av NROF Helgeland Ragnar Selnes sammen med Dagfinn Gyth.

 

 

 

Arrangementet ble velsignet med et nydelig vær og utrolig mange hadde funnet veien opp til kirkegården for å være med på markeringen. Til venstre ser har vi ordføreren i Rana Geir Waage sammen med ordføreren i Hemnes Paul Asphaug.

To blide ordførere

 

Svein Arne