N2 feltmesterskap

Lørdag 11. mai ble N2 feltmesterskap arrangert på Heistadmoen.

Vinner av 2024-utgaven ble Andreas Hamre fra avd. Oslo. Jon Andersen avd. Kongsberg og Bjørn Tore Horntvedt fra avd. Vestfold fulgte på de neste plassene.