Møtte Tillitsvalgtordningen

NROFs generalsekretær Erik Gustavson og kommunikasjonsansvarlig Ole Kristian Haagenrud hadde et hyggelig møte med Tillitsvalgtordningen  ved Sofia Karin Malekas på tirsdag. NROF orienterte om nye medlemskriterier og vårt nye navn. NROF vil følge opp med en orientering til TVOs landsstyremøte i februar 2023.