Møtte sjefen for Heimevernet

NROFs president og generalsekretær har i dag vært i møte med sjef HV, generalmajor Frode Ommundsen, hvor felles interesser og mulig samarbeid var i fokus.

President Jørn Buø og sjef HV, generalmajor Frode Ommundsen signerer ny samarbeidsavtale mellom NROF og Forsvaret, med HV som kontaktpunkt.

I møtet ble også ny samarbeidsavtale, som i stort viderefører den forrige med fokus på gjensidig,  og avtale om militært NM i pistolskyting signert. Dette ble etterfulgt av et fellesmøte med sjef HV, NROF og DFS, hvor blant annet de positive erfaringene fra årets landsskytterstevne gjør at dette videreføres neste år med egen NROF klasse