Militært norgesmesterskap i pistolskyting

NROF er glad for at vi nå signert avtale med Luftforsvaret om å arrangere militært NM i pistolskyting de kommende årene. Samarbeidsavtalen mellom Luftforsvaret og NROF, vedrørende arrangementet, regulerer NROFs støtter til Luftforsvaret som teknisk arrangør. Dette medfører at Luftforsvaret velger sted for arrangementet og står ansvarlig for å fastsette skyteprogram i samarbeid med NROF. NROF forestår den praktiske planleggingen og gjennomføring av arrangementet (teknisk arrangør). NROF vil stille med alt av mannskaper til arrangørstab, standplassledere og anvisere. Innbydelse, og detaljer om arrangementet, vil bli offentliggjort om kort tid.

Avtalen ble signert av Sjef Luftforsvaret, Tonje Skinnarland og generalsekretær i NROF, Erik Gustavson. Til stede fra NROF var også de som har bidratt til avtalen fra vår side, Nils Håvard Dahl, Åge Lier og Ståle Sandholt (fotograf).