Styret i NROF avd Stjørdal

E-post til avdelingen er: stjordal@nrof.no

Avdelingens styre består av følgende personer:

Formann
Åge Lier
aagelier54@gmail.com
48162285

Nestformann
Knut Grongstad
knut.grongstad@gmail.com
93264716

Kasserer
Anne-Lise Sundbø
annelise.sundbo@gmail.com
99795351

Sekretær
Jan Inge Kaspersen
jan.inge.kaspersen@gmail.com
91728736

Styremedlemmer:
Kim Jørgen Sætran
Birger Wold
Sebastian Skjetne

Valgkomite:
Kenneth Bratt
Ivar Eide