Styret i NROF avd Stjørdal

E-post til avdelingen er: stjordal@nrof.no

Avdelingens styre består av følgende personer:

Formann
Bård Lien
tenfour5@gmail.com

95973869

 

Nestformann
Knut Grongstad
knut.grongstad@gmail.com
93264716

Kasserer
Joakim Skaar

joakimskaar@gmail.com

45271908

 

Sekretær
Jan Inge Kaspersen
jan.inge.kaspersen@gmail.com
91728736

Styremedlemmer:
Gunnar Bremseth
Birger Wold
Sebastian Skjetne

Valgkomite:
Kenneth Bratt
Ivar Eide