Styret i NROF avd. Stjørdal

Opprettet pr 15 mar 2023 – Tillegg pr 07 jun 2023.

E-post til avdelingen er: stjordal@nrof.no

Org.nr: 997 868 285

VIPPS: #589694

Avdelingens styre består av følgende personer pr 15 mar 2023:

Leder
Bård Lien
tenfour5@gmail.com
959 73 869

Nestleder
Knut Grongstad
knut.grongstad@gmail.com
932 64 716

Sekretær
Jan Inge Kaspersen
jan.inge.kaspersen@gmail.com
917 28 736

Kasserer
Eric Øien
eric@vhmn.no
417 62 905

Styremedlemmer:
Sebastian Skjetne
Birger Wold

Varamedlemmer:
Åge Lier
Gunnar Bremseth

Valgkomite:
Kenneth Bratt
Ivar Eide

 

 •  Utvalg i NROF avd. Stjørdal:
  • Skyte- og Våpenutvalg:
   • Leder: Knut Grongstad
   • Medlem: Åge Lier
   • Medlem: Eric Øien
  • Feltsportsutvalg:
   • Leder: Bård Lien