Styret i NROF avd. Stjørdal

Oppdatert 29 mar 2024.

E-post til avdelingen er: stjordal@nrof.no

Org.nr: 997 868 285

Bankkontonummer:
– Driftskonto: 4465 27 13456
– Ammo.konto: 4465 27 13464
– Stevneavgift: 4465 27 13472

VIPPS: #589694

 

Avdelingens styre består av følgende personer pr 25 feb 2024:

Leder
Bård Lien
tenfour5@gmail.com
959 73 869

Nestleder
Knut Grongstad
knut.grongstad@gmail.com
932 64 716

Sekretær
Øystein Erik Morstøl Nåvik
onavik@gmail.com
975 20 012

Kasserer
Eric Øien
eric@vhmn.no
417 62 905

Styremedlemmer:
Sebastian Skjetne
Bjørn Ivar Haugen

Varamedlemmer:
Åge Lier
Lasse Bertheussen

Valgkomite:
Kenneth Bratt
Kim Jørgen Sætran

 

 Utvalg i NROF avd. Stjørdal:

Skyte- og Våpenutvalg:

 • Leder: Eric Øien
 • Medlem: Knut Grongstad
 • Medlem: Åge Lier
 • Medlem: Sebastian Skjetne
 • Medlem: Lasse Bertheussen

Feltsportsutvalg:

 • Leder: Bård Lien
 • Medlem: Bjørn Ivar Haugen

Militærfaglig kompetanseutvalg:

 • Leder: Bård Lien
 • Medlem: Øystein Erik Morstøl Nåvik

Sanitetsutvalg:

 • Jan Erik Bjorøy

 

Andre funksjoner i NROF avd. Stjørdal:

Plangruppe:

 • Bård Lien
 • Eric Øien

Eiendelsregnskap – Innkjøper – Ammo.forvalter:

 • Eric Øien

Materiellforvaltere:

 • Eric Øien
 • Bård Lien
 • Åge Lier

Premieforvalter:

 • Bård Lien.