Årsmøte 2023

Oppdatert pr 29 mar 2024.

Årsmøte i NROF avd. Stjørdal ble gjennomført søn 25 feb 2024 kl 1700-1900 i SSKs Skyteanlegg på Skatval.

Vanlige årsmøtetsaker iht. vedtektene for NROF avd. Stjørdal: Xxxx

  1. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Årsberetning i henhold til fastsatt mal.
  3. Regnskap med revisjonsberetning
  4. Ammunisjonsregnskap
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Innmeldte saker
  7. Budsjett
  8. Arbeidsplan for inneværende år
  9. Valg