Workshop for yngre reserveoffiserer

NROF inviterer på vegne av CIORs komité for yngre reserveoffiserer til en digital workshop fra den 6. til og med 8. august. Arrangementet er for reserveoffiserer under 35 år og finner sted fredag kveld samt seks timer av ettermiddagen  lørdag og søndag.

Workshopen vil inneholde presentasjoner fra blant andre NATOs hovedkvarter SHAPE, en presentasjon om hybrid krigføring samt lederskap og sanitet.

I tillegg vil deltakerne fra hvert land presentere sitt lands forsvar, med fokus på de respektive reserveorganisasjonene.

Du kan lese mer om CIORs komité for yngre reservister her: https://cior.net/young-reserve-officers-committee/

 

Interesserte bes gi sin tilbakemelding senest 25 juli til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no