Vellykket møte med allierte reservistorganisasjoner

Digitale løsninger åpner for å holde presentasjoner på tvers av landegrenser.

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) deltok på Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR) In Between Meeting 4 (IBM 4) via kommunikasjonsplattformen ZOOM fra Bygning 60 på Akershus festning 2. – 4. juli 2020.

Den norske delegasjonen bestod av president i NROF, Jørn Buø (Nasjonal Vice President i CIOR), generalsekretær i NROF Erik Gustavson, (Nasjonal Assistant Secretary General i CIOR) og redaktør i Pro Patria, Roy Thorvaldsen (Leder av CIOR Strategic Communications Committee).

Les mer om CIOR på deres nettsider

Dette var første gang CIOR gjennomførte et møte digitalt, og det viste seg vellykket å gjennomføre IBM via ZOOM. Rundt 50 aktører, nasjoner, komite-ledere og andre fra forskjellige deler av verden deltok daglig.

Møtet fokuserte i stort på oppdateringer siden møtet i Brussel i februar, og forberedelser til utsatt sommerkonferanse på grunn av COVID-19. I CIOR, som hos de fleste andre, har den siste tiden vært preget av lavere aktivitet på grunn av COVID-19, noe som har resultert i litt mindre progresjon i arbeidet enn planlagt.

I mange land har reservister bidratt aktivt på ulike måter i arbeidet med å håndtere krisen. Dette har medført at NATO har bedt om en rapport fra CIOR knyttet til hvordan reservistene ble anvendt i det enkelte land for å håndtere COVID 19, utover medisinsk deltakelse. NROF vil sende frem dette fra Norge i løpet av august. Det er generelt økende fokus på reservistenes betydning for den enkelte nasjon og NATO som helhet.

Siden den planlagte sommerkongressen i Belgia måtte avlyses, har Estland sagt seg villig til å arrangere en «Late Summer Congress» i perioden 27. september til 1. oktober. Planleggingen er godt i gang, men det kommer til å bli noe redusert aktivitet sammenlignet med normalen. Blant annet vil det ikke bli noen militær konkurranse.