Uniform på jobben-dagen

Sett av datoen 4. desember. Da arrangeres «uniform på jobben-dagen» for første gang i Heimevernet. Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb.

NROF oppfordrer de av våre medlemmer som står i HV-strukturen til å delta på Heimevernets arrangement.

Også studenter oppfordres til å ta på seg uniformen 4. desember.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV til Forsvarets egne sider om dagen.

VIKTIG RESSURS

Også ved sivile kriser, som for eksempel under korona-pandemien, har soldatene i Heimevernet vært gripbare og brukt for å hjelpe samfunnet.

– Vi vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med stolthet, og håper «uniform på jobben-dagen» vil vise kollegaer, venner, familie og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen. Og på den måten få anerkjennelse for den innsatsen man gjør som HV-soldat. Synlighet og anerkjennelse er viktig, sier Michelsen.

Dagen handler også om å synliggjøre for arbeidsgivere at den ansatte med sin HV-bakgrunn er en ressurs, som kanskje gjennom Heimevernet har tatt ulike kurs som også kan brukes i den sivile jobben.

Her kan du lese mer om HVs arrangement, herunder bakgrunn for dagen og annen informasjon