Tildelt forsvarsmedaljen

To kjente NROF-navn, Oberst Jon Rogstad og Major Jens Henrik Osmo, ble hedret i forbindelse med årets landsmøte.

Jens Henrik Osmo og Jon Rogstad ble hedret i forbindelse med årets landsmøte.

Jon Rogstad, ble tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren for sitt fremragende arbeid over en årrekke til beste for Forsvaret og forsvarssaken.

Spesielt ble hans frivillige innsats og personlige engasjement for prosjektene «Støtt våre soldater», «På hjul med veteraner», «Hedersløpet» og annet veteranarbeid fremhevet i begrunnelsen av admiral Haakon Bruun-Hanssen. Rogstads samarbeid med HV-02 og hans aktive rolle i å styrke et internasjonalt samarbeid gjennom CIOR ble også trukket frem.

Jens Henrik Osmo ble tildelt Forsvarsmedaljen for sin livslange innsats i og for Forsvaret og NROF.

– Hans brede og allsidige engasjement har bidratt sterkt til økt forsvarsvilje og –kunnskap. Videre har hans arbeid sørget for tildeling av rettmessige erkjentligheter til krigsveteraner fra 2. verdenskrig, skriver admiral Haakon Bruun-Hanssen i sin begrunnelse.

Selve overrekkelsen ble gjort av vår nye forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, under en seremoni på Akershus festning.